Wykłady

Naszą specjalnością stały się wykłady historyczne, które z czasem zyskały wierną publiczność.
Z dużym uznaniem spotkały się cykle spotkań „Srebrny wiek Rzeczypospolitej” oraz „Wieki niezupełnie ciemne”. Zrealizowaliśmy je z zespołem pasjonatów i działających lokalnie historyków. Wykłady miały charakter otwarty, były skierowane do młodzieży i osób dorosłych. Formuła się sprawdziła, zatem z pewnością pojawią się nowe cykle tematyczne.

Do udanych inicjatyw trzeba zaliczyć spotkania dla najmłodszych mieszkańców, poświęcone etnografii regionu. W realizacji cyklu „Mała akademia tradycji” wspierał nas zespół edukatorów z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. W przyszłości zechcemy przygotować kolejne ciekawe oferty dla dzieci w wieku szkolnym.

Oprócz wspomnianych już inicjatyw Niżańskie Centrum Historii i Tradycji organizuje okazjonalnie prelekcje, debaty, wykłady i spotkania okolicznościowe. Jesteśmy otwarci, zapraszamy do współpracy – chętnie gościmy w naszych progach realizatorów przedsięwzięć wpisujących się w specyfikę działania naszej placówki. 

Do tej pory udało nam się zrealizować z powodzeniem:


CYKLE TEMATYCZNE


„SREBRNY WIEK RZECZYPOSPOLITEJ”  [2019/2020]

„Srebrny wiek Rzeczypospolitej” – to cykl niebanalnych spotkań z historią Polski i naszego regionu, wypełnionych opowieściami, prezentacjami, anegdotami i dyskusjami na temat ważnych wydarzeń, wybitnych postaci, kultury i spraw życia codziennego w XVII wieku. Spotkania prowadzili historycy, miłośnicy regionu, znawcy tematu. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszenie przyjęli: dr Konrad Krzyżak, Tomasz Żbik, Marcin Folta, Jacek Siembida. Cykl składał się z ośmiu spotkań, na których poruszano następujące tematy:

 1. Bitwa pod Niskiem [K. Krzyżak, J. Siembida, T. Żbik]
 2. Mityczny sarmatyzm.  Codzienność, obyczaje,  sztuka w sarmackiej Rzeczpospolitej. [M. Folta, T. Żbik]
 3. Stefan Czarniecki. Portret  człowieka i dowódcy. [J. Siembida, T. Żbik]
 4. Nurt sarmacki i dworski w literaturze [M. Folta, T. Żbik]
 5. Rzeczpospolita wielokulturowa [K. Krzyżak, T. Żbik]
 6. Gospodarka w XVII w. [K. Krzyżak, J. Siembida]
 7. Wojny i wojskowość w XVII w. [K. Krzyżak, T. Żbik]
 8. XVII wiek od kuchni [M. Folta, T. Żbik]

„WIEKI NIEZUPEŁNIE CIEMNE” [2020/2022]


„Wieki niezupełnie ciemne” – to cykl wykładów historycznych, podczas których snuto opowieści i dyskutowano na temat ważnych zjawisk, postaci, kultury, codzienności w wiekach średnich. W rolę ekspertów wcielili się historycy, miłośnicy regionu, znawcy tematu: Marcin Folta, Konrad Krzyżak, Jacek Siembida, Tomasz Sudoł, Tomasz Żbik. Zrealizowano osiem spotkań poświęconych tematom:

 1. Rozwój osadnictwa na Ziemi Niżańskiej [J. Siembida, T. Sudoł]
 2. Na styku kultur. Różnorodność etniczna i kulturowa w średniowieczu [K. Krzyżak, T. Żbik]
 3. Średniowieczne wzorce osobowe [M. Folta, T. Żbik]
 4. Technologie i wynalazki wieków średnich [Jacek Siembida, T. Żbik]
 5. Blaski i cienie średniowiecza [J. Siembida, T. Sudoł]
 6. Wokół ciała w średniowieczu [M. Folta, T. Żbik]
 7. Sztuka wojenna wieków średnich [K. Krzyżak, T. Sudoł]
 8. Sprawy ostateczne w średniowieczu [M. Folta, K. Krzyżak]

„MAŁA AKADEMIA TRADYCJI” [2022]


Pod hasłem „Mała akademia tradycji” krył się cykl spotkań z kulturą regionu dla dzieci. Zrealizowaliśmy je we współpracy z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Celem spotkań było przybliżenie dzieciom lokalnych tradycji i kultury ludowej. Uczestnicy zapoznali się z regionalnymi tradycjami, wiejską modą, zdobnictwem, elementami krajobrazu kulturowego, dawnymi wiejskimi zabawami i zabawkami. Spotkania poprowadzili edukatorzy z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Istotną częścią zajęć były działania praktyczne. Powodzeniem cieszyły się warsztaty skrobanie pisanek, przebieranki w dawne stroje, warsztaty bibułkarskie, dawne gry i zabawy. W zajęciach wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Nisko. W sumie zorganizowano osiem spotkań ujętych w cztery bloki tematyczne:

 1. Zwyczaje wielkanocne Lasowiaków. Prelekcja, warsztaty skrobania pisanek. 
 2. Dawna wiejska moda. Prelekcja, pokaz strojów ludowych, przebieranki w dawne stroje.
 3. Kapliczki i krzyże przydrożne regionu. Prelekcja, warsztaty bibułkarskie.
 4. O zabawkach i zabawach wiejskich dzieci. Prelekcja, pokaz drewnianych zabawek, dawne gry i zabawy.

PRELEKCJE, DEBATY, WYKŁADY I SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE:

 • Otwarta debata „Porozmawiajmy o Niepodległej” [2018]
 • Literacka schadzka w urodziny J.M. Gisgesa [2018]
 • Spotkanie upamiętniające Żołnierzy Wyklętych związanych z Niskiem [2019]
 • Spotkanie „Nasi Sprawiedliwi” [2019]
 • Spotkanie z Tomaszem Sudołem „Powiat Nisko w czasie I wojny światowej” [2019]
 • Spotkanie z nadsańskimi mistrzami teatru (z MDK Stalowa Wola)  [2019]
 • Wieczór wspomnień „Wybitni mieszkańcy i zasłużeni dla miasta Nisko” [2021]
 • Prelekcja „Śladami naszych przodków – poszukiwanie rzeczy codziennego użytku Rudniczan z okresu XIX i początku XX w.” [2021]
 • Wykład prof. Andrzeja Nowakowskiego „Dzieje Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół” [2021]
 • Spotkanie „Śladami Żołnierzy Wyklętych na terenie powiatu niżańskiego” (z RCEZ) [2022]
 • Debata poświęcona relacjom Polska – Ukraina – Rosja [2022]
 • Spotkanie z autorkami publikacji „Kościuszko z Machowa i inni. Antologia godek lasowiackich” (z MDK Stalowa Wola) [2022]