O NCHiT


CHARAKTER PLACÓWKI


Niżańskie Centrum Historii i Tradycji to placówka kulturalno – edukacyjna, działająca od września 2018 r. Organizacyjnie Niżańskie Centrum Historii i Tradycji podlega Niżańskiemu Centrum Kultury „Sokół”.

Formalnie nie posiada statusu muzeum. Pełni funkcję miejskiego muzeum, galerii sztuki, miejsca w którym odkrywa się historię i pielęgnuje pamięć o wydarzeniach z przeszłości, ważnych dla miasta i jego okolic. Ważnym elementem jej funkcjonowania jest działalność edukacyjna. Można w niej zwiedzać ekspozycje stałe i wystawy czasowe, skorzystać z lekcji muzealnych, wziąć udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi i w wielu interesujących akcjach kulturalnych.

Funkcjonuje w niej punkt informacyjno-promocyjny dla osób odwiedzających Nisko, w którym można się zapoznać z historią, zabytkami i dostępnymi atrakcjami miejskimi.


SIEDZIBA I JEJ HISTORIA


Siedzibą Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji jest budynek dawnej oficyny pałacowej, zlokalizowany w centrum miasta przy ul. Tadeusza Kościuszki 1. Budynek dawnej oficyny pałacowej jest wpisany do rejestru zabytków  [Decyzja A – 1286 z 29.10.2014 r.]. Został wybudowany w  4. ćw. XIX w. jako część zespołu pałacowego wzniesionego przez małżeństwo Rességuierów. Do 1910 r. mieścił się w nim Sąd Powiatowy, od 1912 r. do 1944 r. był siedzibą gimnazjum w Nisku. W czasach współczesnych parter budynku zajmowała Biblioteka Miejska w Nisku, piętro wydziały Starostwa Powiatowego w Nisku, po nich część urzędów miejskich.

W 2017 r. Gmina i Miasto Nisko przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji”, na który pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 4.4 Kultura w wysokości 1 474  131 zł. Rozbudowa Oficyny w całości kosztowała około 1 856 727 zł.

Działania zaplanowane w ramach projektu obejmowały szeroko zakrojone prace remontowe. Między innymi przebudowano istniejącą klatkę schodową, rozkuto istniejące ściany nośne parteru zyskując przestronne sale ekspozycyjne i użytkowe (sala multimedialna, biuro, pomieszczenie socjalne, szatnia, sanitariaty). Obiekt zyskał nowe instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, grzewcze, wentylacyjne, komputerowe. Zainstalowano klimatyzację, zewnętrzny monitoring. Wykonano staranną aranżację pomieszczeń i wyposażono je w sprzęt wystawienniczy.

Uroczyste oddanie obiektu do użytku i zarazem otwarcie Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji nastąpiło w dniu 14.09.2018 r. Nowa placówka zajęła parter budynku, na piętrze budynku pozostała siedziba Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich i Centrum Usług Wspólnych.