6.1 C
Nisko
poniedziałek, 27 marca, 2023

Koncept Muzyczny

Cykl koncertów najciekawszych wykonawców i formacji zaznaczających się wyraźnie na polskiej scenie muzycznej. Zapraszamy artystów oryginalnych, prezentujących dobrą, zróżnicowaną muzykę, która współgra z wartościowym tekstem.

Festiwal Kultury Łowieckiej

Festiwal ma swoje źródła w „Niżańskim Pikniku Łowieckim”, zorganizowanym w 2017 r. Impreza szybko przerodziła się w NIŻAŃSKI FESTIWAL KULTURY ŁOWIECKIEJ będący wielkim świętem ludzi związanych pasją z lasem.

Festiwal „W Krainie Baśniowej Piosenki”

Festiwal został po raz pierwszy zorganizowany w 2018 r. Ideą festiwalu jest popularyzacja utworów o tematyce bajkowej oraz stworzenie przyjaznych warunków do prezentacji dorobku artystycznego solistów. Festiwal ma zasięg ogólnopolski.

Koncert Kapel Ludowych „Na Straży Tradycji”

Celem organizatorów wydarzenia jest tworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń kapel i twórców ludowych.

Przegląd Tańca Sportowego „Zapasy Taneczne”

W przeglądzie o zasięgu ogólnopolskim i charakterze konkursowym biorą udział zespoły tańca sportowego w różnych kategoriach tanecznych z uwzględnieniem kategorii wiekowych.

Majówka Teatralna

Kilka majowych dni zamienia się w Nisku w święto teatru. Po raz pierwszy impreza została zorganizowana w 2022 r. Jej program wypełniają przedstawienia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Widowiska

Autorskie projekty artystyczne, oparte na oryginalnych scenariuszach, prezentujące talenty i dokonania twórcze uczestników zajęć artystycznych NCK „Sokół”.

Ułatwienia dostępu