Zespół

DYREKTOR
Radosław Maziarz

DZIAŁ PROGRAMOWY
Karolina Kutyła – kierownik
Monika Jagiełło – organizacja imprez / realizacja projektów
Magdalena Stasiak – promocja / realizacja projektów
Piotr Stasiak – grafik / fotograf
Dominik Maślach – akustyk
Hanna Wasąg – obsługa zespołów
Dorota Nieradka – instruktor

ADMINISTRACJA, KADRY I FINANSE
Bogusława Tyburska – główny księgowy, kadry
Hanna Wasąg – sekretariat
Patrycja Żak – kasjer, inspektor danych osobowych

DZIAŁ TECHNICZNO – GOSPODARCZY
Alicja Rabiej – pracownik gospodarczy
Radosław Kosek – pracownik gospodarczy

KINO
Piotr Kolański – kierownik

NIŻAŃSKIE CENTRUM HISTORII I TRADYCJI
Jonasz Jagiełło – koordynator

ODDZIAŁ NCK W ZARZECZU
Aleksandra Fedorowska – pracownik

ODDZIAŁ NCK W NOWOSIELCU
Lidia Zastawna – kierownik