Lokomotywa Kultury’ 2021

Projekt Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” pod nazwą „Lokomotywa kultury” został  zrealizowany w pierwszym kwartale 2021 r. Dzięki tej inicjatywie pracownicy niżańskiej instytucji kultury  podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, dodatkowo placówka wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz komplet strojów tanecznych.  

Pracownicy Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” wzięli udział w szkoleniu z zakresu obsługi programu Photoshop poszerzając kompetencje w zakresie projektowania graficznego. Projekt umożliwił także nabycie nowych umiejętności jednemu z instruktorów placówki, który wziął udział w warsztatach tańca mażoretkowego.  

Zasoby rzeczowe NCK „Sokół” wzbogaciły cztery zestawy komputerowe,  cztery dyski zewnętrzne, jedno urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie komputerowe do projektowania graficznego oraz stroje dla grupy mażoretek.

Projekt był realizowany w ramach programu: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury”, w ramach realizacji operacji: „Rozwój instytucji kultury na terenie LGD” i był współfinansowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.