Widowiska

Autorskie projekty artystyczne, oparte na oryginalnych scenariuszach, prezentujące talenty i dokonania twórcze uczestników zajęć artystycznych NCK „Sokół”. Opowiadamy przeróżne historie za pomocą słowa, muzyki, śpiewu, tańca i ruchu. Większość widowisk przygotowujemy z myślą o najmłodszym widzu. Spektakle wyróżniają się dopracowaną choreografią i nowoczesną scenografią wykorzystującą multimedia.


Premiera widowiska SZTUKA NA WARSZTAT