Niżański Festiwal Kultury Łowieckiej

Festiwal ma swoje źródła w „Niżańskim Pikniku Łowieckim”, zorganizowanym w 2017 r. Impreza szybko przerodziła się w NIŻAŃSKI FESTIWAL KULTURY ŁOWIECKIEJ będący wielkim świętem ludzi związanych pasją z lasem.

Jest wydarzeniem, które ma ukazywać ludziom spoza środowiska myśliwych, że kultura łowiecka stanowi nasze cenne niematerialne dziedzictwo kulturowe.

Polska kultura łowiecka to nie tylko polowanie, ale także tradycje, zwyczaje, muzyka, literatura, malarstwo, rzeźba. Co roku program festiwalu wypełnia szereg atrakcji: koncerty, pokazy, tematyczne stoiska promocyjne, rękodzielnicze, gastronomiczne, atrakcje dla najmłodszych.


Wydarzenie organizuje Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu, Nadleśnictwo Rudnik oraz my – Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”. Organizacyjnie festiwal wspiera wiele kół łowieckich, klubów i instytucji związanych ze środowiskiem łowieckim. Dyrektorem festiwalu jest Sławomir Lubera.


NIŻAŃSKI FESTIWAL KULTURY ŁOWIECKIEJ 2022