Dzieje Miasta w Pięciu Odsłonach’ 2021

„Dzieje miasta w pięciu odsłonach” to nazwa projektu zrealizowanego przez Niżańskie Stowarzyszenie dla Kultury przy współpracy z Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”. Zakładał on realizację pięciu inicjatyw, których celem było wzmocnienie tożsamości kulturowej i ochrona dziedzictwa lokalnego. Każda ze zrealizowanych inicjatyw bazowała na wykorzystaniu lokalnych zasobów historycznych i lokalnych zasobach infrastrukturalnych. Wszystkie koncentrowały się na popularyzacji wiedzy na temat historii Niska. Powstałe produkty powiązane zostały z funkcjonowaniem placówki miejskiej – Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji, która skupia wokół siebie odbiorców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy o przeszłości miasta.


FILM EDUKACYJNY „HISTORIA NISKA – CZYLI JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE WYROSŁO MIASTO”

Autorką filmu (scenariusz, reżyseria, postaci, scenografia, montaż) jest znakomita, niżańska artystka Paulina Kara. Film powstał w technice animacji poklatkowej. Trwa około 20 minut, składa się z blisko 40 000 zdjęć. Muzykę do filmu skomponował Tomasz Kara – Sajek – muzyk zespołu „Baśnie Zebrane”.
W filmowej opowieści rolę narratora pełni Zuzanna Żbik. Nad poprawnością merytoryczną treści historycznych czuwał Tomasz Żbik. Premierowy pokaz filmu odbył się 11 czerwca 2021 r. w sali kinowej Kina „Sokół”. Zorganizowano także dwa otwarte pokazy dla publiczności w dniu 25 czerwca 2021 r. w sali multimedialnej Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji.

Zgodnie z założeniami projektowymi projekcje  filmowe są elementem oferty edukacyjnej NCHiT dla grup zorganizowanych.

Plakat „Historia Niska – czyli jak to się stało, że wyrosło miasto”

INTERAKTYWNA WYSTAWA „MIASTO W KOSTCE”

Niecodzienna wystawa została zlokalizowana w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji. Jej twórcy zgromadzili, przedstawili i udostępnili wiedzę na temat wybranych zagadnień związanych z historią miasta Nisko oraz przedstawili sylwetki osób, które swoją działalnością chlubnie zapisały się w historii miasta. Na wystawę składają się interaktywne kostki, poświęcone 19 tematom [Bitwa pod Niskiem, Niżańskie cmentarze, Harcerstwo w Nisku, kościół w Nisku, Historia lecznictwa w Nisku, Kultura w Nisku, Niżańskie medale, Odznaczenia i odznaki, Nisko podczas I wojny światowej, Nisko podczas II wojny światowej, Niżańscy Sprawiedliwi, Obóz w Zarzeczu, Oświata w Nisku, Historia przemysłu w Nisku, Poczta w Nisku, Pomniki i miejsca pamięci w Nisku, Sport w Nisku, Straże pożarne w Nisku, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Nisku, Zakłady Południowe w Nisku], tabliczki upamiętniające 20 wybitnych
i zasłużonych dla miasta Nisko postaci. Elementy te stanowią część stałej ekspozycji.  Przez dłuższy czas pokazywano także 32 archiwalne wielkoformatowe fotografie przedstawiające dawne Nisko. W przyszłości będą one wielokrotnie eksponowane podczas wystaw tematycznych i zajęć edukacyjnych w placówce.

Zwiedzający dostęp do wiedzy uzyskują za pomocą fotokodów – kodów QR, które zostały nadrukowane na kostkach i tabliczkach. Na użytkowników czekają ciekawe materiały audiowizualne i opracowania tematyczne w formacie PDF przygotowane przez regionalistów, gotowe do pobrania i odczytu w dowolnym, wybranym przez siebie momencie i miejscu.

Wystawę otwarto 6 sierpnia 2021 r. Jest dostępna dla zwiedzających w godzinach funkcjonowania Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji.

Plakat MIASTO W KOSTCE

WIECZÓR WSPOMNIEŃ O WYBITNYCH MIESZKAŃCACH MIASTA NISKO

Wieczór wspomnień o postaciach wybitnych i zasłużonych dla Niska odbył się w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji w dniu 14 lipca 2021 r. Sylwetki osób zapisanych w historii miasteczka przybliżył zebranym regionalista Mariusz Kowalik. Wspominano właścicieli dóbr niżańskich: Eugeniusza Kinskiego, Marię i Oliviera Rességuierów, Gerhardta Franckego; wybitnych wojskowych: podporucznika inż. Jana Olechowskiego, gen. bryg. Stanisława Dąbka, podpułkownika Sylwestra Drączkowskiego, podpułkownika Karola Piłata, kapitana Mikołaja Fedorowicza; zasłużonych dla oświaty: Ludwika Latawca, Stanisława Ćwikowskiego,  Zdzisława Londońskiego, Oskara Schmidta, Romana Ślęzaka, Stanisława Beresia oraz zasłużonych dla miasta Nisko: Antoniego Wojciechowskiego, Stanisława Chruściela, Jana Sieka, Mirosława Żuławskiego, dra Jerzego Milika, ks. prof. dr hab. Mariana Wolickiego, ks. prałata Mariana Balickiego.

Plakat WIECZÓR WSPOMNIEŃ ,

PODRĘCZNIK HISTORYCZNEGO DLA NAJMŁODSZYCH „CZY WIECIE, ŻE…”

Podręcznik „Czy wiecie, że…” to 24 opowieści dla najmłodszych poszukiwaczy wiedzy o dawnym Nisku. Autorką opracowania i tekstów jest Karolina Kutyła, jedno z zagadnień opracował Ryszard Zemła. Podręcznik przepięknie zilustrowała, pochodząca z Niska, utalentowana artystka Magdalena Kara – Sajek. Opiekunem merytorycznym wydawnictwa był Janusz Ogiński. Wydawnictwo ma nietypową formę 24 luźnych, tekturowych kart, zapakowanych w tekturowe pudełko. Do wyczerpania zapasów bezpłatna publikacja jest dostępna w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji.


POCZTÓWKI W CYKLU „NOWE MIASTO W STAREJ SZACIE”

„Nowe miasto w starej szacie” – to 5 pocztówek zaprojektowanych przez niżańskiego artystę fotografa Rafała Marchuta. Bezpłatne pocztówki dystrybuowało Niżańskie Centrum Historii i Tradycji.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiały opracowane przez  Niżańskie Stowarzyszenie dla Kultury, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Niżańskie Stowarzyszenie dla Kultury opracowało materiały w ramach Projektu Grantowego pt. Wsparcie inicjatyw związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i historycznym, realizowanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.