Cennik

Seans 2D

Rodzaj biletu:
Normalny 17,00 zł
Ulgowy* 15,00 zł
Grupowy ** 13,00 zł

* Z biletu ulgowego mogą skorzystać dzieci, oraz za okazaniem ważnej legitymacji: uczniowie,
studenci, emeryci, renciści.
** Bilety grupowe są sprzedawane dla projekcji repertuarowej przy grupie zorganizowanej powyżej
25 osób lub dla projekcji dopołudniowej – powyżej 35 osób.