Koła zainteresowań


 Sekcja plastyczna „Da Vinci

Zajęcia plastyczne pomagają rozwijać talent plastyczny, uczą cierpliwości oraz  samodzielności. Rozwijają wyobraźnię, pobudzają fantazję. Uczestnicy pracują w wielu technikach i wykonują samodzielnie prace o różnym stopniu trudności.

Prowadzący: Anna Seroka – Szoja

Dla kogo: dzieci i młodzież / od 7 lat

REGULAMIN


Zespół teatralny „Jaś i Małgosia

Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej. Podczas zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę na temat teatru, uczą się wyrażania własnych przeżyć, nastrojów i emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki, odkrywają uzdolnienia sceniczne, zdobywają umiejętności improwizacyjne i naśladowcze, rozwijają umiejętność kreowania odgrywanych postaci i identyfikowania się z nimi na scenie, rozwijają koordynację wzrokowo-słuchowo-motoryczną a także rozbudzają wyobraźnię sceniczną i scenograficzną.

Prowadzący: Grzegorz Prokop

Dla kogo: dzieci i młodzież / od 7 lat

REGULAMIN


Szachy

Zajęcia szachowe wspomagają rozwój twórczego myślenia, pozytywnie wpływają na poprawę pamięci oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także zdolności matematyczne i logiczne myślenie.

Prowadzący: Dominik Sondej

Dla kogo: dzieci i młodzież / od 7 lat

REGULAMIN


Zajęcia taneczne – zespół „SZOK

Zajęcia taneczne odbywają się w formie regularnych treningów grupowych. Udział w zajęciach wpływa pozytywnie na rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny małych tancerzy. Treningi uczą skupienia i sumienności. Taniec w grupie uczy współpracy i wzajemnego szacunku.

Prowadzący: Katarzyna Maziarz

Dla kogo: dzieci i młodzież / od 6 lat

REGULAMIN


Nauka gry na instrumentach

W ofercie dostępna jest nauka na gitarze i keyboardzie. Gra na instrumentach rozwija pamięć werbalną, połączenia nerwowe między dwoma półkulami mózgu, zdolności manualne, a przez to także potencjał intelektualny. Dzięki temu dziecko osiąga lepsze wyniki w nauce szkolnej. Uczy się także systematyczności, dyscypliny, skupienia uwagi i osiągania celów.

Prowadzący: Maciej Preizner

Dla kogo: dzieci i młodzież / od 9 lat

REGULAMIN