NIŻAŃSKIE CENTRUM KULTURY "SOKÓŁ"

37-400 Nisko, ul. Tadeusza Kościuszki 9

NIP 865-17-19-357, REGON 000285310

Dyrektor: Radosław Maziarz

Menu

Modernizacja strony w ramach projektu: Konwersja cyfrowa domów kultury, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

© 2022 Niżańskie Centrum Kultury "Sokół". Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Nidalf

Ułatwienia dostępu