We wtorek 20 października, w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”, odbyło się oficjalne pożegnanie pani Jolanty Szoja, która przeszła na zasłużoną emeryturę. Pani Jolanta była pracownikiem NCK-u od 1998 r. Początkowo na stanowiskach: referent administracyjno – biurowy i młodszy instruktor. Od 2000 roku pełniła funkcję kierownika Oddziału w Zarzeczu NCK „Sokół”. Inicjatorka wielu artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych przedsięwzięć i wydarzeń. Żywo zainteresowana rozwojem uzdolnień i talentów młodego pokolenia. Pełniła funkcję opiekuna i reżysera zarzeckiego Dziecięcego Teatrzyku „Jaś i Małgosia”. Zaangażowana w działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Zarzeczu, które od wielu lat kultywuje tradycje kulinarne i obrzędowe. Dyrektor NCK „Sokół” – Alicja Sochacka złożyła pani Jolancie wyrazy uznania i podziękowania za wieloletnią pracę, a od koleżanek i kolegów otrzymała moc życzeń, kwiaty i pamiątkowy upominek.