15 października mieliśmy okazję wysłuchać kolejnego wykładu o historii średniowiecza z cyklu „Wieki niezupełnie ciemne”. Spotkanie pt. „Średniowieczne wzorce osobowe” poprowadzili: znawca literatury Marcin Folta i historyk Tomasz Żbik.

Prelegenci przybliżyli słuchaczom zaczerpnięte ze średniowiecznej literatury wzorce władcy, rycerza i ascety. Porównali je z rzeczywistym życiem historycznych postaci takich jak m. in.: Karol Wielki, Bolesław Chrobry, Roland i Zawisza Czarny. Historyczne przykłady ubarwiali interesującymi ciekawostkami.

Andżelika Guściora odebrała 13 października stypendium Starosty Niżańskiego za wzorową postawę i osiągnięcia artystyczne promujące Powiat Niżański. Andżelika Guściora od najmłodszych lat związana jest z Niżańskim Centrum Kultury ,,Sokół’’ w Nisku.
Laureatka wielu Międzynarodowych i Ogólnopolskich Festiwali Piosenki, wyśpiewała w 16. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Statuetkę Zaczarowanego Ptaszka oraz stypendium artystyczne II miejsce – 10 tys. zł. Gratulujemy !!!
Na zdjęciu Dorota Nieradka - instruktor wokalny oraz Andżelika guściora 

Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum Rozwoju" i  Powiat Niżański zapraszają na wystawę "Nie zawsze defilada" - Jak świętowano odzyskanie niepodległości. Wystawa ma na celu upowszechnienie wiedzy o najważniejszych wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości wśród mieszkańców powiatu niżańskiego.  

Wystawa dostępna jest dla zwiedzających do końca października 2021 w Niżańskim Centrum Kultury "Sokół" w Nisku. Wstęp wolny. 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Klaudia Łacka - solistka Studium Wokalnego NCK "Sokół" - wyśpiewała Grand Prix w XII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o ,,Złotą Nutę’’. Festiwal odbył się 12 października w Grójeckim Ośrodku Kultury.
Gratulujemy !!!
Niżańskie Centrum Historii i Tradycji otworzyło  wystawę Opus Vitae - Rzeźba Jana Sieka. Na uroczystym otwarciu obecna była rodzina artysty. Zebrani goście z zainteresowaniem obejrzeli dzieła wybitnego rzeźbiarza pochodzącego z Niska.
Na wystawie prezentujemy rzeźby w drewnie – duże i małe formy, rzeźby kamienne, rzeźby wykonane w gipsie. Tematyka prac obejmuje zarówno abstrakcje jak i rzeźby realistyczne oraz rzeźby o tematyce sakralnej. Można także zobaczyć fotografie przedstawiające artystę oraz jego ważniejsze realizacje. Dodatkowo prezentujemy także obrazy i szkice wykonane przez Jana Sieka.


Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 12.11.2021 r.

Jan Siek (1936-2018) urodził się w Nisku i tu spędził swoje dzieciństwo. Ukończył Liceum Plastyczne w Jarosławiu, a następnie studia na Wydziale Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie gdzie później został wykładowcą.

Tworzył rzeźbę zarówno monumentalną jak i kameralną w kamieniu, brązie, drewnie oraz metalu. Wystawiał swoje prace w kraju oraz za granicą. Brał udział w licznych konkursach rzeźbiarskich i rzeźbiarsko-architektonicznych, m.in. na projekty pomników. Jego prace o tematyce sakralnej znajdują się w kilkudziesięciu świątyniach w kraju (m.in. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętego Jana Chrzciciela w Pysznicy) oraz w kościele św. Jakuba i Filipa w Wilnie (Litwa).

Pomniki jego autorstwa znajdują się w wielu miejscach w Polsce i za granicą, m. in. Pomnik Orląt Lwowskich we Wrocławiu, Pomnik Odrodzenia w Elblągu, Pomnik Pomordowanych w Obozach Hitlerowskich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Jest on także autorem figury św. Barbary oraz postaci Hutników zdobiących budynek Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Na wystawie prezentujemy rzeźby w drewnie – duże i małe formy, rzeźby kamienne, rzeźby wykonane w gipsie. Tematyka prac obejmuje zarówno abstrakcje jak i rzeźby realistyczne oraz rzeźby o tematyce sakralnej. Można także zobaczyć fotografie przedstawiające artystę oraz jego ważniejsze realizacje. Dodatkowo prezentujemy także obrazy i szkice wykonane przez Jana Sieka.