Zespoły tańca nowoczesnego działają przy Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” już kilkanaście lat. Inicjatorem powstania grup była Aneta Markiewicz. Pierwszy nabór do uczestnictwa w zajęciach tanecznych przeprowadzony został w 2000 r. Podczas spotkania organizacyjnego powołano do życia trzy grupy taneczne: Iskierki, Fuks i Shine. W 2002 r. powstała kolejna formacja - Iskierki II.

Lata 2004-2005 to okres wytężonej pracy tancerzy, która przyczyniła się do pasma licznych sukcesów niżańskich zespołów. Formacje taneczne mogły wówczas zaprezentować się podczas licznych imprez lokalnych. Ponadto promowały Nisko na przeglądach, konkursach i turniejach tanecznych m.in. w Rzeszowie, Krośnie, Miejscu Piastowym, Zamościu, Częstochowie, Łańcucie, Gnieźnie, Łodzi, Stalowej Woli, Kielcach, Ostrowi Mazowieckiej, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Pięcioletnia praca Pani Anety z zespołami została zwieńczona Jesiennym Jubileuszem Tanecznym, który odbył się 21-22 października 2006 r.

Duże zainteresowanie tańcem spowodowało, iż na przestrzeni kolejnych lat  powstały następne zespoły: Duża Muza, Mała Muza i Mini Fuks. Pracę z tymi grupami podjęli kolejni instruktorzy tańca: Lidia Kłosowska, Ewelina Pisarek i Kinga Muroń.

W sezonie artystycznym 2012/2013 regularne próby rozpoczęło pięć formacji: Mała Muza, Duża Muza, Mini Fuks I, Mini Fuks II i Mini Fuks III. Zespoły skupiały wówczas 80 młodych entuzjastów tańca. Formacje prezentowały się przede wszystkim na imprezach o charakterze regionalnym, ale także brały udział w przeglądach, festiwalach i konkursach tanecznych na terenie całego kraju. Instruktorem wszystkich zespołów od 2008 do 2013 r. była Małgorzata  Woynarowska. Od  2013 r. do 2015 r. pieczę nad zespołami sprawowała Monika Nicałek- Gabanyan.

Natomiast od września 2015 r. do chwili obecnej instruktorem i choreografem wszystkich zespołów tanecznych jest pani Teresa Świdecka-Węglarz.

W obecnym sezonie artystycznym 2019/2020 funkcjonuje osiem zespołów tanecznych:  Mini Fuks II, Mini Fuks III, Mini Fuks IV, Mini Fuks V, Mini Fuks VI , Grupa Reprezentacyjna Fuks oraz dwie grupy przedszkolne. 

Zespoły taneczne NCK to idealne miejsce na kształtowanie pasji jaką może być taniec. Uczestnicy zajęć poznają najpopularniejsze techniki taneczne takie jak jazz, acro i contemporary. Są to techniki wyjątkowo widowiskowe, dlatego też bardzo często wykorzystywane w musicalach, filmach tanecznych, w teledyskach i programach telewizyjnych. Każdy, kto należy do zespołu, przygotowywany jest do pokazów i konkursów tanecznych, dzięki czemu wdrażany jest do większej śmiałości, zdrowej rywalizacji, a także do przeżywania i wyrażania własnych emocji poprzez taniec.

Zespoły w trakcie trwania roku kulturalnego biorą udział w konkursach, przeglądach i festiwalach, zdobywając nagrody, a uczestnictwo w samych zajęciach to wspaniała okazja do wartościowego spędzania czasu wolnego.