Pierwsze ślady powstania Oddziału Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowosielcu sięgają 1998 roku. Swoją siedzibę miał wówczas w budynku tzw. Klubu, który znajdował się przy Szkole Podstawowej w centrum Nowosielca. Po kilku latach działalności instytucja przeniesiona została do budynku po Kółku Rolniczym. Niestety warunki tam panujące, były niewystarczające do prowadzenia działalności kulturalnej. W 2009 roku rozpoczął się generalny remont obiektu. Od 2010 r. Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” - Oddział w Nowosielcu prowadzi działalność kulturalną w odnowionym budynku, w którym zoptymalizowane warunki infrastrukturalne pozwalają organizować zarówno przedsięwzięcia kulturalne, jak i prowadzenie zajęć i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.