Niżańskie Centrum Historii i Tradycji to nowa placówka kulturalno - edukacyjna, działająca od września 2018 r. Pełni funkcję miejskiego muzeum, galerii sztuki, miejsca w którym odkrywa się historię i pielęgnuje pamięć o wydarzeniach z przeszłości, ważnych dla miasta i jego okolic. Organizacyjnie podlega pod Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku. Siedzibą NCHiT jest budynek dawnej oficyny pałacowej, zlokalizowany w centrum miasta na ul. Tadeusza Kościuszki 1. W budynku mieściło się kiedyś pierwsze niżańskie gimnazjum, do niedawna zajmowała go Biblioteka Miejska.