Niżańskie Centrum Kultury "Sokół" zostało powołane  uchwałą Rady Miejskiej w 1991 roku.  W swojej strukturze posiada oddział w Zarzeczu i Nowosielcu, a od września 2018 roku pod skrzydłami NCK-u funkcjonuje także Niżańskie Centrum Historii i Tradycji.  Ponadto w strukturze Domu Kultury działa także  Kino „Sokół”, które po kilu latach zawieszenia powróciło z najnowocześniejszą technologią cyfrową 4K.
Nasza instytucja, jako główny organizator życia kulturalnego w mieści i regionie, realizuje zadania w zakresie upowszechniania wartości ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej, a także tworzenia kultury i sztuki poprzez działalność animacyjną. Działalność programowa Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół" obejmuje przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i międzynarodowym, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wizytówką działalności kulturalnej NCK są zespoły artystyczne rozpoznawalne zarówno w środowisku lokalnym, jak i w całym regionie, a dzięki odpowiednim warunkom do prowadzenia działalności kulturalnej, nasza instytucja organizuje także zajęcia  artystyczne w zakresie tańca, muzyki oraz plastyki.