Stałą formą zajęć w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”, rozwijającą osoby uzdolnione muzycznie,  jest nauka gry na instrumentach. Z indywidualnych lekcji korzystają zarówno dzieci jak i młodzież.

  • Nauka gry na pianinie i gitarze/instruktor - Łukasz Markowicz
  • Nauka gry na gitarze / instruktor - Dominik Maślach
  • Nauka gry na skrzypcach /instruktor – Jadwiga Koziarz