Do naszego zespołu dołączyły trzy uczennice - Julka, Zuzia i Ola z Zespołu Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli !  W Niżańskim Centrum Kultury "Sokół" realizują swoje praktyki.  Dziewczyny aktywnie uczestniczą przy realizacji naszych wydarzeń kulturalnych i poznają techniki fotografii i nowych multimediów. Korzystają z nowej Pracowni Animacji w NCK Sokół, gdzie ćwiczą realizację fotografii produktowej oraz zapoznają z opcjami nowego sprzętu i oprogramownia do techniki animacji poklatkowej.
Realizacja takich zajęć jest możliwa dzięki dofinansowaniu jakie Niżańskie Centrum Kultury "Sokół" otrzymało w ramach programu Konwersji Cyfrowych Domów Kultury. 

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Dzięki dofinansowaniu z projektu Konwersja cyfrowa domów kultury doposażyliśmy naszą instytucję o nowy specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. 

Pracownia wokalu Niżańskiego Centrum Kultury została doposażona o nowy zestaw komputerowy. Drugi zestaw komputerowy został zakupiony do studia nagrań. Jest wyposażony w wysokiej klasy karty dźwiękowe oraz głośniki studyjne. Aby w pełni wykorzystać możliwości jakie daje nam nowy sprzęt podnosimy swoje kompetencje i umiejętności biorąc udział w szkoleniu z produkcji muzycznej PRO.


W ramach programu Konwersja Cyfrowa domów kultury pracowania wokalu i studio nagrań Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół" w Nisku
zyskało nowy sprzęt i profesjonalne oprogramowanie do realizacji materiałów audio i nagrań wideo


Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


W Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” oraz w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji została wprowadzona usługa dostępowa w postaci dwóch stanowisk z interaktywnymi kioskami dla osób ze szczególnymi potrzebami zagrożonymi wykluczeniami społecznymi. Interaktywne kioski dzięki technicznej specyfikacji, niwelują ograniczenia w dostępie do oferty kulturalnej osobom z niepełnosprawnościami.

Zakupiony sprzęt  to  rodzaj narzędzia multimedialnego, służący poprawie dostępności i komunikacji. Składa się z ekranu dotykowego, obudowy, wgranego oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych tj. słuchawki. Przyciski fizyczne wyposażone są w alfabet Braille’a. Istnieje również możliwość powiększenia czcionki, wprowadzenia większego kontrastu. Możliwa jest również opcja odczytywania tekstu. Syntezowanie tekstu na mowę jest zrozumiałe i czytelne. Ważnym aspektem jest to, że obsługa kiosku jest łatwa i intuicyjna.

Dzięki takiemu rozwiązaniu w sposób łatwy i szybki,  zarówno osoby niewidome i niedowidzące, jak i całkowicie sprawne, mogą zapoznać się z propozycjami kulturalnymi naszych placówek.


Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu “Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Stanowisko komputerowe w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji w Nisku Stanowisko komputerowe w Niżańskim Centrum Kultury "Sokół" 


Interesujesz się fotografią? Ciekawią Cię nowe style prezentacji multimedialnych? Intryguje łączenie form przekazu i zastanawia co wyjdzie z połączenia tradycyjnych technik z nowoczesnymi technologiami ? Z Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” będziesz mógł odkryć malowniczy świat animacji poklatkowej.

Dzięki pozytywnemu zaopiniowaniu projektu Konwersja cyfrowa domów kultury przygotowaliśmy profesjonalną Pracownię Animacji Poklatkowej. Będzie ona dostępna dla dzieci, młodzieży ale także dorosłych – jednym słowem wszystkich, którzy będą chcieli razem z nami tworzyć, uczyć się i kreatywnie bawić nowymi możliwościami. 

Czym jest animacja poklatkowa? Jest to technika, która polega na wykonaniu serii zdjęć przedmiotu lub przedmiotów, które przesuwa się w kolejnych ujęciach. Nakładając je na siebie, przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, osiągamy wrażenie ciągłego płynnego ruchu. Jest to forma z powodzeniem wykorzystywana w kinie i telewizji przy realizacji filmów rysunkowych. 

Technika animacji poklatkowej jest nam niezwykle bliska i dlatego zdecydowaliśmy się rozwijać w tym kierunku. Nasza pracowania została wyposażona w profesjonalny sprzęt niezbędny do realizacji materiałów w technice animacji poklatkowej. Mamy do dyspozycji zestaw komputerowy z dostosowanym oprogramowaniem do obróbki animacji. Zestaw lamp studyjnych oraz aparat pełnoklatkowy z obiektywem pozwalają realizować profesjonalne i precyzyjne zdjęcia. Zestaw dopełnia wysokiej klasy tablet graficzny.   

Zajęcia w Pracowni Animacji Poklatkowej NCK Sokół


Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


W dniach 24-25 stycznia 2022 r. zespół Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku brał udział w stacjonarnym szkoleniu w ramach projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury".

Warsztaty prowadziła trenerka cyfrowa Adriana Kapała. W czasie szkolenia uczestnicy zapoznali się z ofertą platform do webinariów, szkoleń, prezentacji i organizowania konferencji. W czasie zajęć zostały również opracowane wspólne cele i strategia wprowadzania cyfryzacji w Niżańskim Centrum Kultury "Sokół". 

Szkolenie odbyło w ramach projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury", którego celem jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.


Niżańskie Centrum Kultury "Sokół" w Nisku znalazło się w gronie 200 instytucji kultury z całej Polski, które otrzymały dotację w ramach programu"Konwersja cyfrowa domów kultury"