-Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać " Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie " dulszczyzna" weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji - napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

W tegorocznej odsłonie udział wzięli:
Jolanta Szoja - Pani Dulska,
Rafał Nowak - Felicjan Dulski,
Paweł Tofil - Zbyszko,
Monika Nowak - Hanka,
Barbara Kudyba - Juliasiewiczowa,
Dorota Patrzyk - Hesia,
Sabina Patrzyk - Mela,
Anna Śliwka - Lokatorka.

Dziękujemy wszystkim za wspólne czytanie.