Z przyjemnością informujemy, że powstała pierwsza publikacja Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Pierwszy numer „Niżańskich Zeszytów Historycznych” nosi tytuł „Początki osadnictwa na Ziemi Niżańskiej”. Znajdziemy w nim artykuły Jacka Siembidy i Tomasza Sudoła. Stronę tytułową zdobi rysunek Grzegorza Wołoszyna. Zainteresowani mogą nabyć publikację w Parku Miejskim w Nisku, podczas wykładu „Rozwój osadnictwa na Ziemi Niżańskiej” w najbliższy piątek, 18 września 2020 r., ok godz., 18.00. Później publikacji należy szukać w siedzibie NCHiT.